Visie

De levensweg van een mens is uniek. We doorlopen de verschillende fases van geboorte tot de dood ieder op een eigen wijze. In de afbeelding van de stapstenen worden de levensfases verbeeld. Elke stapsteen, fase, kan verschillend van vorm en grootte zijn. Daarnaast kan het omliggende water rustig stromen maar ook kolkend de stapsteen overspoelen. Deze unieke levensweg van een mens respectvol in beeld te brengen is voor mij een opdracht als ritueel begeleider.

 

Na de dood van een dierbaar mens zoeken we houvast. Houvast aan elkaar. Ik zie als ritueel begeleider een taak om houvast aan te bieden, “stapstenen” te creëren in het woelige water van verdriet van nabestaanden. Goede gezamenlijke herinneringen aan het leven, aan de dood en aan het afscheid kunnen zo’n steunpunt zijn om je staande te houden in het verdriet.

 

Stap voor stap brengen we de overledene naar de overkant, waar deze dierbare mens alleen verder gaat. Wij blijven achter met onze herinneringen.