tarieven

TARIEVEN

Ieder mens is uniek.
Een afscheidsmoment is daarom maatwerk, passend bij de overledene en de naasten.
U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen om er achter te komen wat ik voor u kan betekenen als ritueel begeleider bij afscheid. Ook uw eigen wensen voor uw eigen uitvaart kunnen ter sprake komen.

Onderstaande tarieven zijn richtbedragen, die mogelijk aangepast kunnen worden door uw persoonlijke wensen. Voorafgaand wordt het bedrag samen met u vastgesteld.

De kosten zijn exclusief materiaalkosten zoals bijvoorbeeld drukwerk van boekjes, een blijvend aandenken voor aanwezigen.

Afscheidsritueel aan een ziekbed

Houden van een voorgesprek om wensen te bespreken.
Uitvoeren van een afscheidsritueel met behulp van tekst, muziek, betekenisvolle handelingen.

€125,-

Afscheidsritueel aan een ziekbed Sluiten van de kist

Houden van een voorgesprek om wensen te bespreken.
Uitvoeren van een afscheidsritueel aan ziekbed en bij het sluiten van de kist met behulp van tekst, muziek, betekenisvolle handelingen.

€175,-

Afscheidsbijeenkomst / Uitvaart

Een of meerdere voorgesprekken waarin de afscheidsceremonie samen met u wordt samengesteld.
Aanreiken van passende teksten, muziek.
Samen zoeken naar passende symbolen en rituelen.
Schrijven van een levensverhaal.
Schrijven van een gedachtenisprentje.
Voorgaan tijdens de afscheidsplechtigheid.

€ 550,00

Herdenkingsbijeenkomst

Houden van een voorgesprek om wensen te bespreken.
Uitvoeren van een herdenkingsbijeenkomst met behulp van tekst, muziek, betekenisvolle handelingen.

€495,-

Reiskosten

Er worden tot een straal van 20 kilometer vanaf mijn woonplaats Helmond geen reiskosten in rekening gebracht. Verder dan 20 kilometer zijn de reiskosten € 0,19 per kilometer vanaf mijn woonplaats.